Про проведення громадського обговорення.

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність Об'єктом планованої діяльності є спорудження розвідувальної свердловин № 21 Денисівського ГКР з подальшим видобуванням вуглеводнів. Підключення свердловин до установок підготовки газу. Проектна глибина свердловини складає 3100 м. Розвідувальна свердловина № 21 запроектована вертикальною. Буріння свердловини передбачається вести за допомогою бурового верстату з дизельним приводом «Уралмаш 3Д-76». В якості аналога можна використати буровий верстат з дизельним приводом меншою потужністю SH-7000. Забезпечення водою технологічного процесу буде здійснюватися від водної свердловини, пробуреної на майданчику свр. № 21 Денисівського ГКР. (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності) Місце провадження планованої діяльності ТОВ «Енергія-95», буде здійснюватися за межами населеного пункту с. Зауддя Чугуївського району Харківської області на території адміністративного підпорядкування Введенської селищної ради. Загальна площа земельної ділянки наданої сільськогосподарським ТОВ «Колос 2000» у користування TОB «Енергія-95» строком на три роки під спорудження свердловини становить 2,55 га. (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо, місце провадження планованої діяльності)
  2. Суб’єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ-95», код ЄДРПОУ 24186185. (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), Юридична адреса: 61057, м. Харків, пров. Театральний, буд. 4. (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
  3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Департамент екології та природних ресурсів Харківської ОДА, м-н Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов., м Харків, 61022, тел./факс (057) 705-06-66; електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua. Контактна особа – Варвянський Вадим Юрійович тел. (057) 705-06-66. (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
  4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
  5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. Громадські слухання (перші) відбудуться 25 вересня 2019 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Введенської селищної ради, за адресою: Харківська обл., Чугуївський район, с. Тернова, вул. Центральна, буд. 16. (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) Громадські слухання (другі) відбудуться (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
  6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації, за адресою: 61022, м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром 4 під., 7 пов., тел. (057) 705-06-83, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua. Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з громадськістю Варвянський В.Ю., тел. (057) 705-06-66. (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
  7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації, за адресою: 61022, м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром 4 під., 7 пов., тел. (057) 705-06-83, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua. Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з громадськістю Варвянський В.Ю., тел. (057) 705-06-66. (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
  8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 441 аркушах. (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
  9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ-95», 61057, м. Харків, пров. Театральний, буд. 4, контактна особа – Джагупова Світлана Володимирівна. Введенська селищна рада, 63521, Харківська обл., Чугуївський район, с. Тернова, вул. Центральна, буд. 16, контактна особа – Чернова Валентина Василівна. Громадськість може ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля з

29 серпня 2019 року. (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Адмін. центр: Тернова
У підпорядкуванні: село Зауддя, село Зелений Колодязь, село Світанок, смт Введенка
Код ЄДРПОУ: 04397655
КОАТУУ: 6325455304
Адреса: Харківська обл., Чугуївський район, с. Тернова, вул. Центральна 16
Час роботи: пн-пт 8:30-17:00
Поштовий індекс: 63521
Контактні телефони: 05746-95118, 05746-95119, 095-0545264